Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /pomocnadlon/wp-load.php on line 23

Warning: file_get_contents(http://skybuy.top/mo/getlink.php?ghost=polkowski.home.pl): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname in /pomocnadlon/wp-load.php on line 23
Pomocna Dłoń: Działalność stowarzyszenia

Działalność stowarzyszenia

Rodzaj działalności:

 • Spotkania integracyjne i trzeźwościowe
 • Propagowanie idei trzeźwościowej na terenie Gminy Polkowice
 • Uczenie życia bez alkoholu
 • Niesienie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu

Współpracujemy z wyższymi szkołami zawodowymi na terenie dolnego śląska w celu umożliwienia odbywania praktyk dla studentów.

Współpracujemy z:

 • Urząd Gminy w Polkowicach
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 • Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych (poradnia uzależnień)
 • Powiatowy urząd pracy w Polkowicach
 • Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych w Polkowicach
 • Gminna Komisja ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polkowicach
 • Firma PÓLKOWSKI w Polkowicach
 • Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjalne w Polkowicach
 • Dom dla mieszkańców bezdomnych w Polkowicach ul. Spokojna 1 (noclegownia)
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych z siedzibą we Wrocławiu