Miasta

Legnica, jedno z centrów kulturalno-gospodarczych Dolnego Śląska, jest trzecim co do wielkości miastem regionu. To ponad 100-tysięczne miasto, którego powierzchnia wynosi 56 km2. Położone jest w widłach rzek Kaczawy i Czarnej Wody, na pograniczu Pogórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej. Klimat Legnicy zaliczany jest do najcieplejszych w Polsce. Miasto ulokowano na skrzyżowaniu wielkich szlaków handlowych: z Kijowa do Niemiec oraz z Wielkopolski do Czech. Również dzisiaj jest ważnym węzłem komunikacyjnym: drogowym (autostrada A4 i droga krajowa nr 3) oraz kolejowym (Wrocław - Drezno), co w połączeniu z młodą i wykształconą kadrą pracowniczą czyni je atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Bogatą historię Legnicy - stolicy piastowskiego księstwa, najlepiej ilustrują zabytki architektury: średniowieczny zamek, katedra, barokowe gmachy Akademii Rycerskiej i kościoła św. Jana. Legnica, miasto ze stuletnim parkiem, pełne zieleni i pomników przyrody, już w XIX wieku nazywana była Miastem Platanów i Ogrodów. Legnica to miasto o długiej i ciekawej historii, siedziba 9 wyższych uczelni, miasto piękne i nowoczesne, w którym można nie tylko pracować, ale też atrakcyjnie wypoczywać.

Jawor leży w południowo zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim przy drodze krajowej nr 3 i w pobliżu autostrady A-4. Położenie geograficzne miasta wyznaczają współrzędne 16°11' E i 51°03' N. Miasto położone jest na Nizinie Śląsko-Łużyckiej na rzeką Nysą Szaloną, prawobrzeżnym dopływem Kaczawy, która przepływa przez lekko falistą równinę Jawora należącą do makroregionu Wysoczyzny Chojnowskiej. Ogranicza ją od strony południowej Pogórze Kaczawskie, a od południowo-wschodniej Wzgórza Strzegomskie. Najwyższym punktem wysokościowym leżącym 203.7 m. n.p.m. jest plac przy kościele św. Marcina, najniższy znajduje się nad Nysą Szaloną w pn.-zach. części miasta. Długość granic administracyjnych Jawora wynosi 23 km. Rozciągłość z południa na północ to 7 km, ze wschodu na zachód - 6 km. Powierzchnia miasta obejmuje 18,8 km2. Jawor liczy obecnie 26 tys. mieszkańców. Współczesna rzeźba terenu miasta i okolic kryje skomplikowaną budowę geologiczną podłoża, którego dzieje sięgają 400 milionów lat. Pod względem geologicznym obszar ten należy do prasudetów zwanych Blokiem Przedsudeckim. Od południowego wschodu widoczne są granitowe wzgórza masywu strzegomskiego

Złotoryja to ponad 16 000 miasto powiatowe w zachodniej części województwa dolnośląskiego. Leży na pograniczu dwóch typów krajobrazu. Jeden, odznaczający się wyraźnie monotonią falistej równiny, wiąże się z Wysoczyzną Chojnowską wchodzącą w skład Niziny Śląskiej. Drugi - pełen malowniczych zakątków pagórkowaty teren Pogórza Kaczawskiego, będący północną rubieżą Sudetów Zachodnich. W prostej linii miasto oddalone jest od Warszawy o ok. 370 km, Berlina 225 km, Pragi 160 km i Wiednia 324 km. Złotoryja ma duże walory wypoczynkowo-turystyczne (atrakcje krajoznawcze, hala widowiskowo-sportowa, kąpielisko, stadion). Jest także prężnym ośrodkiem sportu i rekreacji (m.in. tenis ziemny, akrobatyka sportowa, taniec artystyczny, strzelectwo sportowe, piłka nożna, ręczna i siatkowa). Ukazuje się tu tygodnik o tematyce lokalnej "Gazeta Złotoryjska"", bieżące informacje miejskie dostępne są w serwisie internetowym - www.zlotoryja.pl.

Świdnica leży w sercu Europy, w południowo-zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku, w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 będącej częścią europejskiego szlaku komunikacyjnego E-18 (Hamburg-Odessa), w odległości 50 km od Wrocławia, 350 km od Berlina, 120 km od Pragi i 380 km od Wiednia. Świdnica to ponad 700-letnie historyczne miasto kupieckie, jedna ze stolic dawnego Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, a dziś 61-tysięczne miasto o bogatej kulturze i rozwijającej się gospodarce, stolica Diecezji Świdnickiej. Miasto, którego nazwa, dzięki 350-letniemu Kościołowi Pokoju wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Świdnica liczy ponad 60.500 mieszkańców i jest położona na 21,78 km2. Jest miastem o charakterystycznej, zwartej zabudowie, której jądro stanowi zapoczątkowane w średniowieczu i kształtowane przez kolejne wieki stare miasto. Centrum oraz peryferie miasta otacza 11 malowniczych parków, powstałych głównie na bazie XVIII-wiecznych fortyfikacji.

Głogów położony jest nad środkową Odrą, w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego. Gdzie leży Głogów W promieniu 100-130 km znajdują się aglomeracje Wrocławia i Poznania oraz granice państwowe z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec. Głogów posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z Warszawą, Krakowem, Górnym Śląskiem, Szczecinem i Berlinem. Autobusy pośpieszne PKS łączą Głogów z Warszawą oraz z wszystkimi bliższymi centrami regionalnymi. W pobliżu miasta przebiega międzynarodowa droga E-65 ze Świnoujścia do Jakuszyc i dalej do Pragi. Odchodząca od niej droga krajowa nr 34 przechodzi przez Głogów i prowadzi dalej przez Leszno do Jarocina. Miasto leży w Pradolinie Głogowskiej (ok. 70m n.p.m.) oraz na przedpolu otaczających go wieńcem od południa morenowych Wzgórz Dalkowskich (85-125m n.p.m.). Główna część miasta rozciąga się wzdłuż lewego brzegu Odry. Po drugiej stronie rzeki znajduje się niewielki, ale historycznie ważny Ostrów Tumski. Centrum tworzą dwie dzielnice: Śródmieście (w sąsiedztwie dworca kolejowego) oraz przyległe do niego Stare Miasto - historyczne serce Głogowa, od kilkunastu lat sukcesywnie odbudowywane.

Polkowice to gmina znajdująca się w czołówce najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce. Bardzo dobra współpraca między samorządami oraz konsekwentna realizacja gminnego programu rozwoju gospodarczego przyczyniają się do wielu spektakularnych sukcesów. Najmłodsza polska Starówka, odbudowana od podstaw, wprawia w zachwyt mieszkańców i gości przyjezdnych. Polkowicka podstrefa LSSE należy do najlepiej rozpoznawalnych przez inwestorów miejsc w Polsce. To tutaj zainwestowały prestiżowe firmy: Volkswagen, Sitech, Sanden, Royal Europa, CCC-NG2. Wokół największych zakładów produkcyjnych działalność prowadzą przedsiębiorstwa kooperacyjne, jak: TCM, LCI, Blazers, Hormann i inne. Gmina prowadzi systematyczne działania na rzecz rozwoju gospodarczego. Przygotowywana jest koncepcja Regionalnego Parku Przemysłowo Technologicznego (RPPT). To projekt o znaczeniu regionalnym, który nada też nowych, dynamicznych impulsów współpracy między samorządami. W Polkowicach funkcjonują placówki na każdym szczeblu kształcenia od przedszkoli po wyższą uczelnię. Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki kształci studentów na dwóch kierunkach: informatyka oraz stosunki międzynarodowe.

Dzierżoniów jest stolicą powiatu dzierżoniowskiego. Położone na Przedgórzu Sudeckim miasto liczy 35 tysięcy mieszkańców. Urząd Miasta w Dzierżoniowie jest liderem nowoczesnego zarządzania. Jako pierwszy urząd administracji samorządowej w Polsce uzyskał Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001, stworzył wzorcowe Biuro Obsługi Klienta i otrzymał Europejską Nagrodę Jakości EFQM. W 2007 roku dzierżoniowski urząd jako pierwszy w kraju zdobył certyfikat PRINCE 2. Od wielu lat współpracujemy z niemieckim Bischofsheim, czeskim Lanskroun, polskim miastem Serock. Utrzymujemy kontakt z ukraińską Ałusztą i angielskim okręgiem Crewe and Nantwich Dzierżoniowska podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, szereg wydarzeń kulturalnych i znakomita baza sportowa (jedno z nielicznych w kraju pełno wymiarowe boisko ze sztuczną murawą) to tylko niektóre atuty miasta.

Rudna wieś położona w województwie dolnośląskim, w powiecie lubińskim, w gminie Rudna. Po raz kolejny trasa wyścigu kolarskiego Szlakiem Grodów Piastowskich przebiegac bedzie przez tereny Gminy Rudna, atrakcyjne zarówno pod wzgledem turystycznym jak i gospodarczym. Stwarzanie przez samorząd infrastrukturalnych i ekonomicznych warunków do inwestowania na terenie gminy powoduje, że gmina jest doskonałym miejscem dla rozwoju inwestycji i przedsiebiorczości. A dobre położenie pod wzgledem komunikacyjnym: połączenia kolejowe, drogowe, wodne, sąsiedztwo dużych miast, również sprzyjają rozwojowi. Nowoczesne i świetnie wyposażone obiekty szkolne na terenie gminy Zespoły Szkół w Rudnej oraz w Chobieni, Przedszkola Gminne, Zespół Szkół Rolniczych w Rudnej oraz bogata oferta edukacyjno wychowawcza wspomagana przez coroczne wyjazdy w ramach tzw. zielonych szkół , działalnośca kół zainteresowan i stowarzyszen, sprawiają, że edukacja znajduje sie na wysokim poziomie.

Powiaty

Powiat Polkowicki. Usytuowany w północno-zachodniej cześci województwa dolnośląskiego Powiat Polkowicki jest najmłodszym i najbardziej dynamicznie rozwijającym sie powiatem w Polsce. Sukces ten zawdziecza dobrym warunkom do inwestowania oraz doskonale wykształconym i otwartym na świat mieszkancom powiatu.
Powstanie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy w Polkowicach stało sie alternatywą dla przemysłu miedziowego, z którym zawsze kojarzony był powiat. Udało nam sie stworzyc z Gminą Polkowice sprzyjający klimat dla rozwoju gospodarczego całego naszego regionu. Doceniły to najwieksze, oewiatowe firmy: Volkswagen, Sitech, Royal Europa, NG2, Sanden, jak również CCC.

Powiat Świdnicki położony jest w południowo-zachodniej częsci polski w województwie dolnośląskim. Na powierzchni 743m2 zamieszkuje około 161 tys. ludzi. Jest to region niezwykle malowniczo położony. Jego liczne atrakcje przyciągają rzeszę turystów, nie tylko z Dolnego Śląka, ale także z innych rejonów Polski i zagranicy. Do najciekawszych miejsc wartych odwiedzenia zaliczyc należy miasto Świdnicę, z jej piękną starówką, która obok rynku wrocławskiego uchodzi za najpiękniejszą na Dolnym Śląsku. W Świdnicy warto zobaczyc gotycko-barokową Katedrę Świdnicką z trzecią co do wielkości wieżą kościelną w Polsce.

Powiat Jaworski zlokalizowany jest w południowo - zachodniej części województwa dolnośląskiego i obejmuje swoim zasięgiem miasta Jawor ( siedziba powiatu ) i Bolków oraz gminy wiejskie Męcinka, Mściwojów, Paszowice i Wądroże Wielkie. Na powierzchni 579,7 km zamieszkuje około 54 tys. mieszkańców. Biegnące przez powiat drogi krajowe i wojewódzkie zapewniają dogodną komunikacje. Piękna Ziemia Jaworska posiada szereg atutów, wśród których na czoło wysuwają się walory turystycznokrajobrazowe i rekreacyjne. Jest idealnym miejscem do uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej i zachęcającym do wypoczynku. Szczególnie atrakcyjny jest pod tym względem Park Krajobrazowy "Chełmy", z rezerwatem przyrody "Wąwóz Myśliborski" (występują w nim unikatowe okazy flory i fauny) oraz Centrum Edukacji Ekologicznej, jak również "Rudawski Park Krajobrazowy".

Powiat Złotoryjski przywiązuje dużą role do rozwoju turystyki kwalifikowanej, przedsiebiorczości lokalnej, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju obszarów wiejskich. Na terenie powiatu utworzono podstrefe Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dla ułatwienia przedsiebiorcom dostepu do kapitału założono Fundusz Poreczen Kredytowych w Złotoryi. Powiat posiada podpisaną umowe o współpracy z regionem Zawodzkim (Minsk) na Białorusi, Stowarzyszeniem Gmin Libereckiego Kraju (Czechy), Powiatem Kamenz (Niemcy), gminą miejsk1 Gänserdorf (Austria) oraz utrzymuje kontakty z Alzacją (Francja).